วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม   2563

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม   2563 การวางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินโดยคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นาย รชต  กฤตธรรมวรรณ  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียน และนางสาวพรรณิภา  งามเลิศ  เป็นรองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  และร่วมลงนามถวายพระพร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน