ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช . ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี