แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563   ณ   โรงเรียนปากเกร็ด  ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ผู้บริหารวิทยาลัยได้มอบหมายให้ อาจารย์สุรพงศ์  เอี่ยมสำอางค์

และ  ดร. อาคิรา ยูวนิมิ   แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ณ   โรงเรียนปากเกร็ด  ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี