กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.