กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการนนทบุรี

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการนนทบุรี