ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ” วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562″

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ” วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562″
“ณ วัดบางแพรก ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี”