กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตอิ ของจังหวัดนนทบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562