ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 2 มิถุนายน 2562

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

** นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นอย่างดี**