พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี

** นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562